100 na Maksa

 

Trasa, która łączy kościoły z relikwiami św. Maksymiliana Kolbe w naszym regionie

 

MAPA-NAWIGACJA W KOMOOT

0,0     GUBIN, kościół p.w. Trójcy Świętej; MAKS – relikwie MM Kolbe

1,0     rondo, drogą nr 285 w kierunku Grabic

5,0     SĘKOWICE

5,8     rondo z drogą krajową nr 32, prosto

9,3     POLANOWICE

10,3   skrzyżowanie, droga nr 285 skręca w lewo, ma jedziemy prosto na Strzegów

13,5   MARKOSICE

19,0   STRZEGÓW, kościół p.w. św. Antoniego; MAKS – relikwie MM Kolbe

22,6   MIELNO

          skręcamy w lewo, przy domu nr 26 na polną ścieżkę, nią prosto 

26,7   BRZOZÓW

28,0   NOWA WIOSKA

30,5   GRABICE, kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

30,8   skręcamy w lewo na drogą nr 285

32,5   LUBOSZYCE

          przed przestankiem odbijamy na lewo 

34,3   KOZÓW

36,4   WITASZKOWO

37,8   KUJAWA

          skręcamy w prawo i po 200 m w prawo, a później po 100 m w lewo.

38,7   wiadukt nad nieczynną linią kolejowa Lubsko-Gubin 

MAKS – tą drogą z dworca kolejowego Amtitz do obozu (3 km) i przez ten wiadukt prowadzono braci z Niepokalanowa, w tym o. Maksymiliana.

39,0  krzyż 

MAKS – po lewej stronie, krzyż symbolizujący, że na Górze Winnej był cmentarz obozowy, na którym grzebano zmarłych jeńców. Jadąc dalej prosto 800m trzeba uważać, bo droga jest wybita przez traktory. Latem może być wyższa trawa, a po deszczach w końcówce mogą być duże kałuże. W przyszłości jest planowane utwardzenie tej polnej drogi. Zachować ostrożność.

39,8   skręcamy w prawo, wjeżdżamy na drogą wojewódzką nr 286

40,3   GĘBICE, pomnik ku czci jeńców Stalag IIIB Amtitz 

MAKS – pomnik upamiętniający pobyt o. Maksymiliana, zwłaszcza z Jego proroczymi słowami: ,,Drogie dzieci, zobaczycie, jeszcze tutaj będzie Polska”. Przy drzewach 8 tablic informacyjnych na temat pobytu o. Maksymiliana w obozie.

41,4   skręcamy w lewo do Starosiedla

41,6   STAROSIEDLE, kościół p.w. św. Jana od Krzyża; MAKS – relikwie MM Kolbe

42,3   skręt w prawo na drogę leśną

45,6   znowu w prawo, trochę piasku, cały czas prosto

50,0   OSIEK, kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego

50,2   w lewo droga leśna, prosto, momentami dużo piachu, odcinki z pagórkami

53,5   GÓRZYN, asfalt

54,0   GÓRZYN, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP; MAKS – relikwie MM Kolbe

          zawracamy i kierujemy się na Gubin

57,5   GRABKÓW

60,0   DĄBROWA

64,5   DOBRE

66,0   PRZYBOROWICE

68,3   KANIÓW, kościół p.w. Narodzenia NMP

          za kościołem jedziemy prosto

72,5   krzyżówka leśna, w lekko w prawo i dalej prosto

75,2   przejazd przez drogę wojewódzką nr 32, prosto 

79,2   WĘŻYSKA, kościół p.w. MB Szkaplerznej; MAKS – relikwie MM Kolbe   

          zawracamy i odbijamy w prawo na Chlebowo

86,5   CHLEBOWO

          skręcamy w lewo na drogą nr 138 i dalej prosto

93,6   WAŁOWICE

94,2   przejazd kolejowy linii Krosno Odrz.-Gubin

96,8   skręcamy w lewo do Komorowa

98,0   KOMORÓW, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; MAKS – relikwie MM Kolbe

98,6   wjeżdżamy w Gubin, przecinamy ul. Kresową, prosto

99,0   prosto, ścieżka polna

100,5 BIEŻYCE, ul. Kaliska, skręt w lewo

101,0  BIEŻYCE, kościół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe, MAKS – relikwie MM Kolbe