rok parzysty-czerwona

 

Kiedy przypada rok nieparzysty, np. 2023,

wówczas trasa idzie z Gubina do Lubska,

a kiedy jest rok parzysty, np. 2024

idzie z Lubska do Gubina. 

 

Trasa Lubsko-Gubin, 41 km

MAPA-NAWIGACJA W KOMOOT

 

0,0  Lubsko, kościół Nawiedzenia NMP (START)

Idziemy w ul. Poznańską (po wyjściu z kościoła w prawo i z Rynku w lewo), w kierunku Krosna Odrz. i po 1,5 km dochodzimy do ronda, na którym kierujemy się prosto. Po 400 m kierujemy się na lewo na Raszyn za drogowskazem (asfalt).

Po 600 m przechodzimy przez mostek z zakrętem w lewo, my schodzimy z drogi i wchodzimy prosto w las za szlakiem czerwonym. Tak idziemy ok. 1 km, co jakiś czas na drzewach pojawia się szlak czerwony po prawej stronie. Po jakimś czasie po lewej zrąb i idziemy prosto lekko pod górkę. Pojawi się słupek 262/263 po prawej stronie, za jakieś 50 m skręcamy w prawo za szlakiem czerwonym, po 50 metrach w ziemi krzyż pokutny, a na drzewie widać szlak czerwony.

3,56 STACJA I –krzyż pokutny

Dalej idziemy prosto 100 m, dochodzimy do drogi gruntowej i skręcamy w prawo i droga prosto, po lewej mijamy czerwony hydrant, dalej skrzyżowanie, my dalej idziemy prosto. Po jakimś 1 km dochodzi z prawej strony droga asfaltowa z lampami, my prosto.

4,95  rozwidlenie dróg, idziemy w prawo w ul. Leśną, po 200 m po lewej stronie, dom, ul. Leśna 18. Po 1 km dochodzimy do drogi głównej (nr 287), idziemy w lewo i na skrzyżowaniu w lewo na Grabków 3, po prawej szkoła, po lewej kościół.

6,10  STACJA II-Górzyn, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Po wyjściu z kościoła idziemy w lewo 600m i dochodzimy do łuku (znak Gubin 27, Grabków 3) my odbijamy w lewo w ul. Żwirową, przy domu nr 25, po 50 m dalej prosto (w lewo odchodzi ul. Sportowa). Przechodzimy wiadukt nad nieczynną trasą kolejową. Za nim lekko w lewo i później tą drogą większości prostą z małymi zakrętami (ok. 3 km) dochodzimy do kaplicy w Osieku, po prawej stronie.

10,4  STACJA III-Osiek, kaplica 

Idziemy dalej prosto 200 m, mijamy przestanek po lewej i na zakręcie w prawo, idziemy w lewo, przy budynku nr 23 na drogę utwardzoną (słupy telegraficzne). Po 300 m mostek nad rzeczką, rozwidlenie dróg. My idziemy lekko w prawo i dalej cały czas prosto z małymi zakrętami (6 km) szeroką drogą leśną, momentami piaszczysta aż do zabudowań Rudni, gdzie pojawi się asfalt i znak 10 ton. Idziemy w lewo, po chwili mostek i tablica miejscowości Jałowice (bruk). Mijamy po lewej stronie kapliczkę myśliwską na wypalonym drzewie. Za zakrętem w prawo, a na skrzyżowaniu dróg, po prawej stronie krzyż.

17,5  STACJA IV-Jałowice 

Idziemy prosto, i po 200 m rozwidlenie, skręcamy w lewo na drogę szutrową, gdzie po 1,5 km dochodzimy do cmentarza po lewej stronie. Pojawia się droga z kostki. Po 300 m idziemy w lewo, w kierunku kościoła.

19,6  STACJA V-Starosiedle, kościół św. Jana od Krzyża z relikwiami o. Maksymiliana 

Po wyjściu z kościoła idziemy w prawo i po 200 m przy sklepie w lewo, a dalej prosto. Po 300 m mijamy po prawej stronie krzyż i a po 700 m dochodzimy do głównej drogi (nr 286). Skręcamy w prawo, po 300 m dochodzimy do pomnika po prawej stronie.

21,0 STACJA VI-Gębice, pomnik upamiętniający obóz, jeńców i św. Maksymiliana 

Od pomnika idziemy w lewo przez trawę do drogi na Gębice i w prawo. Idziemy w stronę wioski 500 m, gdzie na łuku w lewo przy ruinach kościoła.

21,6  STACJA VII-Gębice, kapliczka ZWYCIEŻYŁAŚ! ZWYCIĘŻAJ! 

Idąc za łukiem kierujemy się asfaltem prosto 500 m, po chwili droga asfaltowa skręca w prawo, a my idziemy prosto brukiem. Przy domu sołtysa (nr 50), skręcamy w lewo, w drogę gruntową i nią idziemy 500 m do głównej drogi. Przecinamy ją i wchodzimy w ścieżkę gruntową. Po lewej mostek i strumyk. Tą trawiastą drogą idziemy 700 m, gdzie po prawej stronie pojawia się fotowoltaika.  

23,5  STACJA VIII-pod Górą Winnica, skraj lasu, krzyż-dawany cmentarz obozowy 

Wchodzimy w ścieżkę leśną i po 500 m w lewo na wiadukt kolejowy nad nieczynnym szlakiem, którym przywożono jeńców, w tym o. Maksymiliana. Za wiaduktem idziemy łukiem w prawo a dalej prosto 700 m. Następnie skręcamy w prawo, po 300 metrach pojawia się asfalt, ale my nie wchodzimy na niego, ale przy nim odbijamy w prawo dalej ścieżką leśną. Dochodzimy do wcześniejszej drogi asfaltowej, w prawo. Warto przez chwilę się zatrzymać, gdy przechodzimy przez fragment torów. Po prawej miejsce po stacji kolejowej Amtitz, zaś po lewej stronie zarośnięty plac po rampie wyładowczej, na który stał o. Maksymilian i inni braci z Niepokalanowa, a także jeńcy wojenni. Idziemy dalej prosto do głównej drogi. Na skrzyżowaniu kierujemy za znakiem na Pole, a przy głównej drodze, po lewej stronie krzyż.

26,0  STACJA IX-Stargard Gubiński, krzyż 

Asfaltem idziemy prosto, lekko w prawo, dalej tą drogą mijamy kilka mostków i dochodzimy do Chociejowa, po prawej stronie krzyż.

28,0  STACJA X-Chociejów, krzyż 

Następnie dalej idziemy prosto, po drodze mostek 10 ton (nie dotyczy autobusów). Po ok. 200 m skręcamy asfaltem w prawo i nim dochodzimy do Chęcin.

31,0  STACJA XI-Chęciny, skrzyżowanie, krzyż po prawej stronie 

Idziemy prosto 100 m i odbijamy na lewo na drogę gruntową. Tą drogą momentami piaszczystą idziemy 3 km. Chwilami bardzo szeroka. W końcówce fragmenty bruku a na łuku w lewo, z prawej dochodzi droga. Po 300 m pojawia się tablica Zawada, za nią na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i 300 m prosto dochodzimy do krzyża.

34,3 STACJA XII-Zawada, krzyż 

Stojąc przed krzyżem odwracamy się o 180o i idziemy prosto 200 m do krzyżówki (asfalt), gdzie skręcamy w prawo, i po 100 m za mostkiem skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Po 1,5 km przecinamy drogą krajową nr 32 i idziemy dalej prosto dochodząc do zabudowań. Po lewej mijamy OSP i docieramy.

36,9  STACJA XII-Bieżyce, kościół p.w. św. Maksymiliana z Jego relikwiami 

Dochodzimy do głównej drogi i skręcamy w lewo przy słupie ogłoszeniowym i chodnikiem idziemy prosto 3 km do stacji benzynowej Orlen.

Idziemy prosto, za stacją w prawo, brukiem, w ul. Repatriantów do góry, później skręcamy w lewo w ul. Pułaskiego, a dalej prosto do schodów. Schodzimy nimi w dół do ul. Kresowej. Dalej prosto a na krzyżówce, mijając krzyż po prawej stronie podchodzimy pod górkę i dochodzimy do celu.

41,0 STACJA XIV-Gubin, kościół Trójcy Świętej z relikwiami o. Maksymiliana (KONIEC)

 

 

 Na trasie miejsca związane z o. Maksymilianem:

  • STACJA V – Starosiedle, kościół św. Jana od Krzyża z relikwiami o. Maksymiliana
  • STACJA VI Gębice, pomnik upamiętniający obóz, jeńców i św. Maksymiliana
  • STACJA VII – Gębice, kapliczka ZWYCIEŻYŁAŚ! ZWYCIĘŻAJ! Zbudowana przez Pana Motyla na cześć Niepokalanej, którą ukochał o. Maksymilian.  Między stacją VII a VIII po przejściu głównej drogi idziemy skrajem terenu dawnego obozu Stalag IIIB Amtitz, w którym przebywał o. Maksymilian.
  • STACJA VIII – pod Górą Winnica, skraj lasu, krzyż-dawany cmentarz obozowy. Pod tym laskiem grzebano zmarłych jeńców z obozu.
    *między stacją VIII a IX idziemy drogą, którą prowadzono jeńców z dworca kolejowego do obozu. Mijamy też dawny dworzec kolejowy na którym wysiadał i wsiadał o. Maksymilian.
  • STACJA XII – Bieżyce, kościół p.w. św. Maksymiliana z Jego relikwiami.
  • STACJA XIV – Gubin, kościół Trójcy Świętej z relikwiami o. Maksymiliana.