Modlitwy

Modlitwa do św. Maksymiliana Kolbe

Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, użycz nam za przyczyną świętego Maksymiliana łaski świętości życia oraz daru męstwa i odwagi w wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Maksymilianie,

patronie rodzin, módl się za nami!

patronie trudnych czasów, módl się za nami!

męczenniku miłości, módl się za nami!

 

 

IMPRIMATUR -LG18-1/23-ks. bp Tadeusz Lityński, 2024 r.

 

Litania do świętego Maksymiliana Kolbe

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święty Maksymilianie, módl się za nami.

Wielki miłośniku Boga,

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,

Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,

Apostole Cudownego Medalika,

Mężny szerzycielu Królestwa Niepokalanej,

Wzorze życia zakonnego,

Pragnący śmierci męczeńskiej,

Gorliwy apostole Japonii,

Pełen poświecenia dla chorych i nieszczęśliwych,

Zdobywco dusz dla Niepokalanej,

Ukazujący ludziom ideał życia,

Miłośniku modlitwy,

Wzorze niezachwianej ufności,

Pociągający ludzi dobrocią i radością,

Pragnący nawrócenia grzeszników,

Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,

Pragnący nawrócenia pogan,

Kochający bliźnich dla Boga,

Miłośniku umartwienia i pokuty,

Przykładzie posłuszeństwa,

Miłośniku ubóstwa i prostoty,

Wzorze anielskiej czystości,

Obrońco dobrych obyczajów,

Głosicielu odrodzenia Narodu polskiego,

Obrońco wiary świętej,

Apostole prasy katolickiej,

Apostole dobrego przykładu,

Wzorze znoszenia cierpień,

Przykładzie przebaczenia wrogom,

Umacniający współwięźniów na duchu,

Ofiarujący swe życie za rodzinę,

Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom,

Misjonarzu w obozie jenieckim Amtitz,

Męczenniku Oświęcimia,

Chlubo polskiej ziemi,

Wsławiony po całym świecie,

Wielki nasz orędowniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami Święty Maksymilianie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:  Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce Świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

IMPRIMATUR -LG18-1/23-ks. bp Tadeusz Lityński, 2024 r.