rok nieparzysty-czerwona

Kiedy przypada rok nieparzysty, np. 2023,

wówczas trasa idzie z Gubina do Lubska,

a kiedy jest rok parzysty, np. 2024

idzie z Lubska do Gubina. 

 

Trasa Gubin-Lubsko, 41 km, wersja 1

MAPANAWIGACJA W KOMOOT

 

WSTĘP-GUBIN, kościół p.w. MB Fatimskiej (start)

Po wyjściu z kościoła idziemy w lewochodnikiem prosto 50 m. Na pasach idziemy w lewo w ul. Cmentarną. Po 400 m idziemy w prawo w ul. Łukową i po chwili lekko w lewo, w ul. Miedzianą. Tą drogą brukowaną idziemy cały czas prosto. Po 700 m pojawia się droga ubita, po prawej zakład. Po 600 m rozwidlenie, w lewo pod górkę, a my idziemy w prawo w dół. Po 250 m dochodzimy do szosy Gubin-Bieżyce, idziemy w lewo i chodnikiem 700 m idziemy prosto do słupa ogłoszeniowego, przy którym idziemy w prawo. Po 200 m, po prawej stronie stacja I. Mamy za sobą 2,7 km.

STACJA I-BIEŻYCE, kościół p.w. św. MM Kolbe z Jego relikwiami

Idziemy prosto. Po 100 m w prawo i mijamy po prawej stronie OSP, a później szkołę. Pojawia się droga leśna. Rozwidlenie po 200 m, idziemy w lewo i dalej tylko prosto. Po 1 km przechodzimy przez drogą krajową nr 32 i dalej prosto 1,3 km. Dochodzimy do wioski Zawada. Wchodzimy w prawo na asfalt, a po 100 m idziemy w lewo. Po 200 m docieramy do stacji II. Za nami kolejne 2,8 km.

STACJA II-ZAWADA, kapliczka

Po odwróceniu się do kierunku z którego przyszliśmy, idziemy w lewo i dalej prosto 200 m do krzyżówki, na której idziemy w lewo (asfalt, tabliczka końca wioski Zawada, później bruk). Po 400 m na rozwidleniu, idziemy łukiem w prawo za brukiem i dalej 2,6 km tylko prosto. Z czasem będą dwie szerokie drogi (brukowa i piaszczysta, tylko piaszczysta), które pod koniec zamienią się w jedną. Wchodzimy na asfalt i po 70 m stacja III. Za nami kolejne 3,4 km.

STACJA III-CHĘCINY, krzyż z figurą Niepokalanej Maksymiliana 

Idziemy asfaltem prosto wg znaku Luboszyce 11 i po 150 m schodzimy w lewo-prosto w las (asfalt odbija w prawo). Po chwili rozwidlenie, w lewo, w prawo i prosto. Idziemy prosto!!! Po 500 m przechodzimy mostek (znak 10 ton) na rzec Golec. Idziemy prosto drogą leśną 2,8 km do rozwidlenia. Droga prosto i w prawo, idziemy w prawo (widać w oddali zabudowania). Dochodzimy do tablicy Gębice, pojawia bruk. Po 500 m dochodzimy do mostka na odnodze rzeki Lubrza. Po prawej zapora, a przy niej stacja nr IV. Za nami kolejne 3,9 km, w sumie: prawie 13 km.

STACJA IV-GĘBICE, kapliczka św. Maksymiliana, przy tamie

Idziemy dalej asfaltem prosto. Po prawej stronie staw. Przechodzimy kolejny mostek na rzece Lubrza. Po prawie 400 m, idziemy w lewo mijając krzyż. Jesteśmy w centrum wioski. Po 200 m przed zakrętem w prawo, na tle ruin kościoła, kapliczka ZWYCIEŻYŁAŚ! ZWYCIĘŻAJ! na cześć o. Maksymiliana. Może warto odmówić jedno Zdrowaś Maryjo polecając się Maryi. Idziemy prosto asfaltem 500 m, po czym wchodzimy w lasek brzozowy po lewej stronie. Idziemy do pomnika, stacja V.

STACJA V-GĘBICE, pomnik upamiętniający obóz, jeńców i św. MM Kolbe 

Od pomnika przy głównej drodze nr 286 Gubin-Lubsko, idziemy w lewo i tym asfaltem 350 m do znaku Starosiedle. Idziemy w lewo do wioski. Po 500 m po lewej stronie przechodzimy obok krzyża, a po 300 m dochodzimy do krzyżówki i idziemy w prawo. Dochodzimy do kościoła po lewej stronie, stacja VI.

STACJA VI-STAROSIEDLE, kościół p.w. św. Jana od Krzyża z relikwiami o. Maksymiliana

Od wejścia do kościoła, idziemy prawo i po chwili w lewo i dalej 500 m prosto. Po drodze mijamy szkołę po lewej stronie. Dochodzimy do drogi nr 286. Przechodzimy przez nią prosto. Po lewej mijamy znak informujący o torach kolejowych na drodze. Przechodzimy nieistniejący szlak kolejowy Lubsko-Gubin. Tym szlakiem przyjechał o. Maksymilian do stacji Amtitz. Idziemy prosto i po 1 km dochodzimy do wioski, gdzie po lewej stronie, za przestankiem stacja VII.

STACJA VII-JASIENICA, krzyż 

Stojąc przed krzyżem odwracamy się o 180oidziemy prosto drogą asfaltową. Po 1,2 km odchodzi droga nr 285 do Grabic, ale idziemy prosto na Koło. Po 1,1 km, we wiosce przy stawie idziemy w prawo do kościoła, gdzie stacja VIII.

STACJA VIII-KOŁO, kościół Narodzenia NMP 

Wracamy do głównej drogi, idziemy w lewo i a następnie po 100 m pojawia się droga w prawo. Idziemy nią łukiem (szutrowa). Po kolejnych 100 m łukiem w prawo mijając po lewej stronie zakład. Tą drogą polną idziemy prosto 2,6 km. Droga jest rozjeżdżona przez ciągniki, dlatego po deszczu droga może być błotnista, zwłaszcza prawa strona, dlatego warto iść wtedy polem po lewej stronie. Dochodzimy do stacji IX.

STACJA IX-w polu przy bukach, po prawej stronie, krzyż Hrabiego 

Przy tej stacji rozwidlenie dróg, ładniejsza w prawo, ale idziemy gorszą lekko w lewo, w las. Mijamy 3 wielkie dęby, mostek na rzece. Po przejściu lasu (300 m) wyłania się droga prosta. Idziemy nią 1 km. Lekki skręt w lewo i 600 m prosto i później skręt w prawo. Po 50 m pojawia się bruk. Przy wejściu do wioski możemy dojść do kościoła (stacji X) z dwóch stron.

Pierwsza wersja, to idziemy prosto brukiem 250 m i w prawo po schodach do kościoła.

Druga wersja, to idziemy brukiem 35 m i później w prawo i dalej łukiem (270 m).

Za nami: już 25 km.

STACJA X-BIECZ, kościół MB Częstochowskiej

Wersja pierwsza, wracamy schodami do bruku i dalej prosto do asfaltu.

Wersja druga, z kościoła (patrząc od wejścia) idziemy w lewo i później znowu w lewo, i na bruku w prawo i prosto do asfaltu. Przechodzimy przez drogę nr 286 i na rozwidleniu, idziemy w prawo, na szutrówkę. Po lewej stronie krzyż i tablica z mapą szlaków. Idziemy prosto 400 m do rozwidlenia dróg, w lewo, prosto i w prawo. Idziemy prosto i po 1 km dochodzimy do kładki na rzeczce Jeziorna. Na kładce trzymamy się bardziej lewej strony i środka. Po 30 m kolejna kładka. Za nią rozwidlenie dróg, w lewo, prosto i w prawo. Idziemy prosto 400 m i po wyjściu z wysokiego lasu, pojawia się niski lasek sosnowy, przed którym idziemy w prawo (punkt nr 15) i cały czas prosto 800 m dochodzimy do głównej drogi nr 289. Po lewej stronie słupek leśny nr 295/296, idziemy w lewo na ścieżkę rowerową (punkt nr 17) i tą ścieżką asfaltową idziemy prosto 3,4 km. Po 500 m parking leśny, za mostkiem, po prawej stronie. Docieramy do Chełma, w połowie wioski znak drogi odchodzącej na Mierków 2 km. Przy tym rozwidleniu krzyż, stacja XI.

STACJA XI-CHEŁM ŻARSKI, krzyż

Do następnej stacji, trzymamy się krętej drogi asfaltowej, która doprowadzi nas do Mierkowa. Po rozpoczęciu wioski przechodzimy przez tory kolejowe. Po dojściu do skrzyżowania z krzyżem, idziemy w lewo na Osiek, Grabków. Krętą drogą idziemy 450 m. Za mostkiem na Lubrzy, rozwidlenie z przestankiem autobusowym, idziemy łukiem w lewo. Po 150 m dochodzimy do stacji XII.

Za nami: 34 km.

STACJA XII-MIERKÓW, kościół bł. Karoliny Kózkówny

Wracamy do rozwidlenia i idziemy w lewo asfaltem na Osiek. Droga kręta (1,6 km). 100 m przed krzyżówką na Raszyn, idziemy w prawo, w las i drogą gruntową docieramy do krzyżówki, na której prosto-lekko w prawo i po 200 m jesteśmy przy stacji XIII.

STACJA XIII-RASZYN, kościół św. Izydora Rolnika 

Z kościoła idziemy drogą gruntową prosto 100 m. Po chwili za nią idziemy w lewo do drogi asfaltowej, gdzie idziemy w prawo. Tą drogą krętą (2,3 km) docieramy do głównej drogi nr 287 z Górzyna, gdzie idziemy w prawo i dalej prosto. Przed nami rondo, idziemy prosto na centrum.

Przed nami ostatnie 1,5 km. Wchodzimy na Rynek, a na nim zakończenie – stacja XIV w.

STACJA XIV-LUBSKO, kościół Nawiedzenia NMP


 

Trasa Gubin-Lubsko, 41 km, wersja 2

 

MAPANAWIGACJA W KOMOOT

WSTĘP-GUBIN, kościół p.w. MB Fatimskiej (start)

Po wyjściu z kościoła idziemy w lewochodnikiem prosto 50 m. Na pasach idziemy w lewo w ul. Cmentarną. Po 400 m idziemy w prawo w ul. Łukową i po chwili lekko w lewo, w ul. Miedzianą. Tą drogą brukowaną idziemy cały czas prosto. Po 700 m pojawia się droga ubita, po prawej zakład. Po 600 m rozwidlenie, w lewo pod górkę, a my idziemy w prawo w dół. Po 250 m dochodzimy do szosy Gubin-Bieżyce, idziemy w lewo i chodnikiem 700 m idziemy prosto do słupa ogłoszeniowego, przy którym idziemy w prawo. Po 200 m, po prawej stronie stacja I. Mamy za sobą 2,7 km.

STACJA I-BIEŻYCE, kościół p.w. św. MM Kolbe z Jego relikwiami

Idziemy prosto. Po 100 m w prawo i mijamy po prawej stronie OSP, a później szkołę. Pojawia się droga leśna. Rozwidlenie po 200 m, idziemy w lewo i dalej tylko prosto. Po 1 km przechodzimy przez drogą krajową nr 32 i dalej prosto 1,3 km. Dochodzimy do wioski Zawada. Wchodzimy w prawo na asfalt, a po 100 m idziemy w lewo. Po 200 m docieramy do stacji II. Za nami kolejne 2,8 km.

STACJA II-ZAWADA, kapliczka

Po odwróceniu się do kierunku z którego przyszliśmy, idziemy w lewo i dalej prosto 200 m do krzyżówki, na której idziemy w lewo (asfalt, tabliczka końca wioski Zawada, później bruk). Po 400 m na rozwidleniu, idziemy łukiem w prawo za brukiem i dalej 2,6 km tylko prosto. Z czasem będą dwie szerokie drogi (brukowa i piaszczysta, tylko piaszczysta), które pod koniec zamienią się w jedną. Wchodzimy na asfalt i po 70 m stacja III. Za nami kolejne 3,4 km.

STACJA III-CHĘCINY, krzyż z figurą Niepokalanej Maksymiliana 

Idziemy asfaltem prosto wg znaku Luboszyce 11 i po 150 m schodzimy w lewo-prosto w las (asfalt odbija w prawo). Po chwili rozwidlenie, w lewo, w prawo i prosto. Idziemy prosto!!! Po 500 m przechodzimy mostek (znak 10 ton) na rzec Golec. Idziemy prosto drogą leśną 2,8 km do rozwidlenia. Droga prosto i w prawo, idziemy w prawo (widać w oddali zabudowania). Dochodzimy do tablicy Gębice, pojawia bruk. Po 500 m dochodzimy do mostka na odnodze rzeki Lubrza. Po prawej zapora, a przy niej stacja nr IV. Za nami kolejne 3,9 km, w sumie: prawie 13 km.

STACJA IV-GĘBICE, kapliczka św. Maksymiliana, przy tamie

Idziemy dalej asfaltem prosto. Po prawej stronie staw. Przechodzimy kolejny mostek na rzece Lubrza. Po prawie 400 m, idziemy w lewo mijając krzyż. Jesteśmy w centrum wioski. Po 200 m przed zakrętem w prawo, na tle ruin kościoła, kapliczka ZWYCIEŻYŁAŚ! ZWYCIĘŻAJ! na cześć o. Maksymiliana. Może warto odmówić jedno Zdrowaś Maryjo polecając się Maryi. Idziemy prosto asfaltem 500 m, po czym wchodzimy w lasek brzozowy po lewej stronie. Idziemy do pomnika, stacja V.

STACJA V-GĘBICE, pomnik upamiętniający obóz, jeńców i św. MM Kolbe 

Od pomnika przy głównej drodze nr 286 Gubin-Lubsko, idziemy w lewo i tym asfaltem 350 m do znaku Starosiedle. Idziemy w lewo do wioski. Po 500 m po lewej stronie przechodzimy obok krzyża, a po 300 m dochodzimy do krzyżówki i idziemy w prawo. Dochodzimy do kościoła po lewej stronie, stacja VI.

STACJA VI-STAROSIEDLE, kościół p.w. św. Jana od Krzyża z relikwiami o. Maksymiliana

Od wejścia do kościoła, idziemy prawo i po chwili w lewo i dalej 500 m prosto. Po drodze mijamy szkołę po lewej stronie. Dochodzimy do drogi nr 286. Przechodzimy przez nią prosto. Po lewej mijamy znak informujący o torach kolejowych na drodze. Przechodzimy nieistniejący szlak kolejowy Lubsko-Gubin. Tym szlakiem przyjechał o. Maksymilian do stacji Amtitz. Idziemy prosto i po 1 km dochodzimy do wioski, gdzie po lewej stronie, za przestankiem stacja VII.

STACJA VII-JASIENICA, krzyż 

Stojąc przed krzyżem odwracamy się o 180oidziemy prosto drogą asfaltową. Po 1,2 km odchodzi droga nr 285 do Grabic, ale idziemy prosto na Koło. Po 1,1 km, we wiosce przy stawie idziemy w prawo do kościoła, gdzie stacja VIII.

STACJA VIII-KOŁO, kościół Narodzenia NMP 

Wracamy do głównej drogi, idziemy w prawo i dalej prosto. Po 4 km dochodzimy do stacji IX.

STACJA IX-DATYŃ, krzyż

Idziemy dalej prosto drogą asfaltową.

STACJA X-KOŁO, kościół Wszystkich Świętych

Idziemy dalej prosto do głównej drogi i skręcamy w lewo na ścieżkę rowerową, która podprowadzi nas przez 12 km do Lubska. 

STACJA XI-krzyż, parking leśny

Idziemy dalej prosto ścieżką rowerową.

STACJA XII-CHEŁM ŻARSKI, krzyż

Idziemy na Mierków. Gdy droga skręca w lewo, idziemy prosto. Po 1,5 skręcamy w prawo, przecinamy główną drogę, a następnie dochodzimy do Zalewu Karaś (ul. Słowackiego, później Miłosza), który mijamy z lewej strony. 

STACJA XIII-KOŁO, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nawracamy i idziemy w ul. Reja, którą doprowadzimy nas do Placu Wolności. 

STACJA XIV-LUBSKO, kościół Nawiedzenia NMP