Obrazek gębicki

 

życiorys w pigułce

 

W obozie wraz z o. Maksymilianem przebywał również bł. Pius Bartosik 

który urodził się w 1909 r. w Kokainie koło Kalisza. Nowicjat rozpoczął w 1926 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1935 r. w Krakowie. Po święceniach pracował w Krośnie. W roku 1936 został przeniesiony do Niepokalanowa, gdzie objął funkcję zastępcy o. Maksymiliana Kolbego. Ponadto pełnił obowiązki redaktora naczelnego “Rycerza Niepokalanej”, “Rycerzyka” i kwartalnika “Miles Immaculatae”. Był również wychowawcą braci juniorystów. Odznaczał się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej i prostotą franciszkańską. Towarzyszył św. Maksymilianowi w jego uwięzieniu we wrześniu 1939 r. Po raz drugi został aresztowany wraz ze św. Maksymilianem 17 lutego 1941 r. i dzielił z nim los więźnia na Pawiaku, a następnie w Oświęcimiu. Zmarł na skutek prześladowań w obozie 13 grudnia 1941 r.

 

życiorys w pigułce