Cysters

Trasa polsko-niemiecka z uwzględnieniem o. Maksymiliana, Matki Bożej i cystersów

MAPA-NAWIGACJA W KOMOOT

 

0,0     GUBIN, kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej, skręcamy w prawo w główną drogę

1,2      skręcamy w lewo

2,0     KOMORÓW, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, relikwie św. Maksymiliana Kolbe

            wracamy do głównej drogi brukowej i jedziemy prosto

3,2      skrzyżowanie z drogą nr 138, jedziemy prosto, po 200 m dojeżdżamy do drogi asfaltowej

5,0      DRZEŃSK MAŁY

7,0      DRZEŃSK WIELKI

9,7       ŻYTOWAŃ, skrzyżowanie, jedziemy prosto na Coschen, pojawia się ścieżka rowerowa po lewej stronie

11,0     most na Nysie Łużyckiej, granica państwa

11,1     za mostem skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki (asfalt, przed wioską krótki odcinek z płytami)

18,2    RATZDORF, kościół ewangelicki

18,6    krzyż pojednania nad Odrą i Nysą Łużycka (widoczny ze ścieżki)

           ścieżka rowerowa wzdłuż Odry, później różnych zbiorników wodnych

24,0   skręcamy w lewo na Neuzelle (bramka-należy ją otworzyć i za sobą zamknąć)

27,0   NEUZELLE, zespół klasztorny cystersów

           za stawem jedziemy ścieżką do drogi nr 112

28,0   skręcamy w lewo na drogę nr 112, jazda pod górkę

29,4   skręcamy w lewo, na Wellmitz

32,6   WELLMITZ, kościół ewangelicki

33,5    skręcamy w prawo

37,2    BRESLACK, we wiosce skręt w lewo, później w prawo

39,4    CHOSCHEN, skrzyżowanie, jedziemy prosto, po lewej dworzec kolejowy (pojawia się oznakowanie szlaku rowerowego, który będzie nas prowadził)

41,9   BRESINCHEN, kąpielisko Kiesgrube (po prawej stronie, pole biwakowe), skręcamy w lewo

            po 100 m, przed małym stawem skręcamy znowu w lewo, przejeżdżamy przez tory kolejowe i po 300 m skręcamy w prawo

44,3  GROSS BREESEN, kościół ewangelicki

46,0  GRUNEWALD, dojeżdżamy do przejazdu linii kolejowej Guben-Frankfurt, ale go nie przejeżdżamy, ale przed nim skręcamy w lewo

46,5  przejeżdżamy przez przejazd kolejowy linii kolejowej Guben-Gubin i skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż Nysy

49,6   GUBEN, kościół ewangelicki

49,8   most graniczny na Nysie Łużyckiej

50,0   GUBIN, ruiny fary

50,6   most na Lubszy, skręcamy za nim w lewo pod górkę

51,0   GUBIN, kościół p.w. Trójcy Świętej, relikwie św. Maksymiliana Kolbe