Maksymilian chce Ci coś powiedzieć:

1.    Służyć to jest: chcieć, czego Pan Bóg chce.

2.    Czego teraz nie uformujesz w sobie, tego nigdy nie zrobisz.

3.    Kolacja mierna dobry sen rodzi.

4.    Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.

5.    Modlitwa jest wzniesieniem myśli do Boga.

6.    Trzeba przynajmniej raz na rok obejrzeć dom, przez rekolekcje, czy nie ma gdzieś szczeliny. Choć co dzień zamiatasz celę przez rachunek sumienia, medytację i co tydzień zmywasz przez spowiedź.

7.    Żyj tak, jakby dzień ten był ostatnim. Jutro niepewne, wczoraj nie do ciebie należy, dziś tylko jest twoim.

8.    Muszę być świętym jak największym.

9.    Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw.

10.    Nie opuszczę: żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

11. Tylko miłość jest twórcza.
 
12. Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.
 
13. Największa ofiara – to ofiara z własnej woli.
 
14. Dużo może być wiedzy, ale miłości w życiu nie widać. Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości, ma wartość.
 

15.    „Kiedy mniej czujesz światła i siły, tedy więcej ufaj, bo wtenczas właśnie się okaże, że nie jesteś ty, co czynisz, ale Pan Bóg, przez Niepokalaną i to we wszystkich sprawach tak życia wewnętrznego, jak zewnętrznego”.

16.    „Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość. Nie zmogą nas te cierpienia. Tylko przetopią i zahartują. Wielkich trzeba ofiar naszych, aby okupić szczęście i pokojowe życie tych, co po nas będą…”

17.    „…I gdybyśmy na chwilkę otrzymali rozum nieskończony i zrozumieli wszystkie przyczyny i skutki, nie wybralibyśmy dla nas niczego innego, tylko właśnie to, co Pan Bóg dopuszcza, bo On jako nieskończenie mądry, wie najlepiej, co dla naszej duszy lepsze, i jako nieskończenie dobry, tego tylko chce i na to tylko zezwala, co nam posłuży do większego szczęścia w niebie.”